Please Select A Table From Setting!

Prestasi Dosen

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

ASESOR LAMDIK UST

NoNamaAsesor LAMDIK Rumpun IlmuNALAMDIK
1.     Dr. Agustina Sri Purnami, M.PdPend Matematika – MP 
2.     Dr. Siti Rochmiyati, M.PdPGSD220711
3.     Dr. Heri Maria Zulfiati, M.PdPGSD 
4.     Dr. Rosidah Aliim Hidayat, M.PdPGSD220343
5.     Dr. Siti Mariah, M.PdPendidikan Kesejahteraan Keluarga Rumpun VOKASI220318
6.     Dr. Muhammad Irfan, M.PdPendidikan Matematika220239

ASESOR BKD UST

NoNamaAsesor BKD Rumpun Ilmu
1.     Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.DPendidikan
2.     Prof. Dr. Sutrina Wibawa, M.PdPendidikan
3.     Prof. Dr. H. Supriyoko, M.PdPendidikan
4.     Dr. Agustina Sri Purnami, M.PdPend Matematika – Manajemen Pendidikan
5.     Dr. Siti Rochmiyati, M.PdPendidikan Bahasa
6.     Hanandyo Darjito, S.Pd., M.Hum., Ph.DPendidikan Bahasa
7.     Dr. Rr. Hasti Robiasih, M.PdPendidikan Bahasa
8.     Yuyun Yulia, M.Pd., Ph.DPendidikan Bahasa
9.     Dr. Yuli Prihatni, M.PdPendidikan Bahasa
10.  Dr. Wijaya Heru Santosa, M.PdPendidikan Bahasa
11.  Dr. Heri Maria Zulfiati, M.PdPGSD
12.  Dr. Rosidah Aliim Hidayat, M.PdPGSD
13.  Dr. Siti Mariah, M.PdPendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 
14.  Dr. Arif Bintoro Johan, M.PdPendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
15.  Dr. Sri Adi Widodo, M.PdPendidikan Matematika
16.  Dr. Muhammad Irfan, M.Pd.Pendidikan Matematika